Bolagsstämma

2020-11-23

Den 7e november hade vi årets bolagsstämma. Under mötet fick Olof Almqvist fortsatt förtroende som VD och ledamot, Elias Almqvist kommer att fortsätta som ordförande. Nya tillskott blev Julius Mikszath och Viktor Knutsson som kommer att ingå i styrelsen samt Pontus Knutsson som kommer att vara suppleant. 

 

Strategiska beslut som togs gemensamt på stämman var att vi inte kommer att använda merparten av kapitalet för att köpa en hyresfastighet i Skaraborg under det kommande verksamhetsåret. Dessa planer kommer att skjutas på framtiden. 

 

Vi kommer även att minska på exponeringen mot lån och röra oss mot en större andel värdepapper. Detta för att minska valutarisken (som tidigare har varit hårt viktad mot euro) och anförskaffa mer likvida tillgångar.

 

Styrelsen kommer att ha som riktmärke att sammanträda en gång per kvartal.


Olof Almqvist
Tillbaka