Nyheter


Om oss

Vi är ett investeringsföretag med säte i Skaraborg.

företagsöversikt

Almqvist Invest Västra Götaland AB är ett svenskt aktiebolag. Bolaget fokuserar på att producera avkastning med låg volatilitet och lågt beta genom att investera i tillgångar med hög direktavkastning och underliggande värde.


Bolaget specialiserar sig på att investera i småskaliga privata krediter, företagslån till små och medelstora företag, fastigheter samt aktieplaceringar utefter en utdelnings- och värdebaserat placeringsmetodik.

Investeringsmål

Bolagets investeringsmål är att ge sina aktieägare en attraktiv nivå av pålitlig utdelning genom exponering till en diversifierad portfölj av kassaflödande tillgångar. Bolaget avser en utdelning på 4-6% årligen.

Almqvist Invest Västra Götaland är en sammanslutning av familj och vänner som gått ihop för att öppna upp nya möjligheter.

Investerare

Här finner du information som är riktad till aktiemarknaden avseende Almqvist Invest Västra Götalands aktie.

Styrelse

Olof Almqvist, VD och styrelseledamot.
Elias Almqvist, ordförande.
Viktor Knutsson, styrelseledamot.

Riskhantering

Riskhanteringsplan

Hör av dig till oss.

Telefon:

076 048 2980