Nyheter


Om oss

Vi är ett investeringsföretag med säte i Skaraborg.

företagsöversikt

Almqvist Invest Västra Götaland AB är ett svenskt aktiebolag. Bolaget fokuserar på att producera avkastning med låg volatilitet och lågt beta genom att investera i små biljettutlåningsmöjligheter med attraktiva risk- och belöningegenskaper.


Bolaget specialiserar sig på att investera i småskaliga privata krediter, företagslån till små och medelstora företag, fastigheter och att finansiera tillgångsklasser genom strategiska partnerskap som omfattar utlåningsplattformar på marknaden och låntagare utan banklån. Bolaget investerar i Norden, Euroområdet samt Storbritannien och söker aktivt möjligheter i andra marknader.

Investeringsmål

Bolagets investeringsmål är att ge sina aktieägare en attraktiv nivå av pålitlig utdelning genom exponering till investeringar i alternativ finansiering och relaterade instrument. Bolaget avser en utdelning på 6-8% årligen på lång sikt. Dessutom kan bolaget även göra aktieplaceringar.

En investering i Almqvist Invest Västra Götaland utgör ett starkt komplement till aktier och fonder och skapar en mer välbalanserad portfölj genom att erbjuda ett alternativ med låg korrelation till OMX30. Vår strategi positionerar sig som en intressant konkurrent till obligationer och räntekonton.

Investerare

Här finner du information som är riktad till aktiemarknaden avseende Almqvist Invest Västra Götalands aktie.

Styrelse

Olof Almqvist, VD och styrelseledamot.
Elias Almqvist, ordförande.
Viktor Knutsson, styrelseledamot.
Julius Mikszath, styrelseledamot.

Låna till företaget

Lånerbjudande

Riskhantering

Riskhanteringsplan

Hör av dig till oss.

Telefon:

076 048 2980